Pracovný postup - obrubníky na mieru

Čas potrebný na realizáciu trvá podľa rozsahu a potreby prípravných prác niekoľko hodín až dní.

vytvorenie lôžka pre obrubník

1. Krok

Prvým úkonom samotnej realizácie je vytvorenie lôžka pre obrubník. Osobitným strojom vyhĺbime ryhu v požadovanej hĺbke. Zvyšnú zeminu upraceme pre prípadné následné použitie na dosyp k obrubníku.


zamiešanie betónovej zmesi

2. Krok

Nasleduje zamiešanie betónovej zmesi, ktorá sa skladá z piesku, cementu, výstužného vlákna, požadovanej farby, prísad a vody. Konzistencia zmesi musí byť suchá keďže nechceme aby dochádzalo k zosúvaniu po položení.


záhradný obrubník na mieru

3. Krok

Pripravíme si a nainštalujeme správnu formu pre obrubníkovací stroj na vytláčanie betónovej zmesi tak, aby sme dosiahli požadovaný tvar obrubníka. Potom tvoríme samotný obrubník na mieru postupným plnením čerstvej benónovej zmesi do stroja. 


vyhladenie obrubníka

4. Krok

Pomocou špeciálnej ručnej stierky betónový obrubník rýchlo vyhladíme do krásneho a profesionálne vyzerajúceho produktu. 


tvorba vzorov a textúr

5. Krok

Dokedy je betón stále vlhký pomocou ďalších nástrojov vyryjeme požadované vzory alebo textúry (pozrieť vzorkovník). V tejto fáze narežeme aj diletačné škáry v potrebných rozostupoch.


Po vytvrdnutí betónu je možné upraviť terén priľahlý k obrubníku a podľa potreby dosiať trávu. V čase samotnej realizácie a čase tvrdnutia betónu je nevyhnutné zabrániť poškodeniu obrubníka, čiže vypneme automatickú závlahu a zabránime vstupu zvierat a detí. V prípade nestáleho počasia býva potrebné aj zakrytie.

Príprava pred realizáciou 

Aj tu platí že dobrá príprava je polovica úspechu. Je potrebné vedieť kde je natiahnutá závlaha príp. el vedenie ak sú uložené plytko, rovnako ako všetky iné prekážky v mieste budúceho obrubníka. Ideálne je ak je pôda primerane vlhká a trávnik pokosený. Taktiež je potrebné vyčleniť miesto kde sa budeme môcť rozložiť so strojmi a materiálom. Pre prácu budeme potrebovať prípojku 230V a vodu.